NAJNOVIJE VIJESTI AVIOKOMPANIJA

AIR SERBIA - zimski red letenja za Rusiju
MOSKVA (SVO)

Broj leta

Period

Dan u tjednu

Grad polaska

Vrijeme polaska

Grad dolaska

Vrijeme dolaska

Tip aviona

JU  0650

01-Jan-23

01-Jan-23

......7

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  319

JU  0650

04-Jan-23

04-Jan-23

..3....

BEOGRAD

07:20

MOSKVA

12:30

JU  319

JU  0650

06-Jan-23

13-Jan-23

....5.7

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  320

JU  0650

11-Jan-23

25-Jan-23

..3....

BEOGRAD

07:20

MOSKVA

12:30

JU  320

JU  0650

15-Jan-23

29-Jan-23

......7

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  319

JU  0650

20-Jan-23

27-Jan-23

....5..

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  320

JU  0650

03-Feb-23

10-Feb-23

....5.7

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  320

JU  0650

12-Feb-23

19-Feb-23

......7

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  319

JU  0650

17-Feb-23

17-Feb-23

....5..

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  320

JU  0650

24-Feb-23

10-Mar-23

....5.7

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  320

JU  0650

12-Mar-23

19-Mar-23

......7

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  319

JU  0650

17-Mar-23

24-Mar-23

....5..

BEOGRAD

07:35

MOSKVA

12:45

JU  320

JU  0651

16-Dec-22

30-Dec-22

....5.7

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  320

JU  0651

21-Dec-22

28-Dec-22

..3....

MOSKVA

14:30

BEOGRAD

15:40

JU  33C

JU  0651

01-Jan-23

01-Jan-23

......7

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  319

JU  0651

04-Jan-23

04-Jan-23

..3....

MOSKVA

14:30

BEOGRAD

15:40

JU  319

JU  0651

06-Jan-23

13-Jan-23

....5.7

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  320

JU  0651

11-Jan-23

25-Jan-23

..3....

MOSKVA

14:30

BEOGRAD

15:40

JU  320

JU  0651

15-Jan-23

29-Jan-23

......7

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  319

JU  0651

20-Jan-23

27-Jan-23

....5..

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  320

JU  0651

03-Feb-23

10-Feb-23

....5.7

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  320

JU  0651

12-Feb-23

19-Feb-23

......7

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  319

JU  0651

17-Feb-23

17-Feb-23

....5..

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  320

JU  0651

24-Feb-23

10-Mar-23

....5.7

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  320

JU  0651

12-Mar-23

19-Mar-23

......7

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  319

JU  0651

17-Mar-23

24-Mar-23

....5..

MOSKVA

14:45

BEOGRAD

15:55

JU  320

JU  0652

15-Dec-22

22-Dec-22

...4.6.

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  33C

JU  0652

19-Dec-22

20-Dec-22

12.....

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  320

JU  0652

24-Dec-22

24-Dec-22

.....6.

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  319

JU  0652

26-Dec-22

03-Jan-23

12...6.

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  320

JU  0652

29-Dec-22

29-Dec-22

...4...

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  33C

JU  0652

05-Jan-23

26-Jan-23

...4...

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  319

JU  0652

07-Jan-23

28-Jan-23

.....6.

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  33C

JU  0652

09-Jan-23

06-Feb-23

12.....

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  320

JU  0652

02-Feb-23

25-Mar-23

.2.4.6.

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  319

JU  0652

13-Feb-23

20-Mar-23

1......

BEOGRAD

14:00

MOSKVA

19:10

JU  320

JU  0653

28-Nov-22

13-Dec-22

12.4.6.

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  320

JU  0653

15-Dec-22

22-Dec-22

...4.6.

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  33C

JU  0653

19-Dec-22

20-Dec-22

12.....

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  320

JU  0653

24-Dec-22

24-Dec-22

.....6.

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  319

JU  0653

26-Dec-22

03-Jan-23

12...6.

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  320

JU  0653

29-Dec-22

29-Dec-22

...4...

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  33C

JU  0653

05-Jan-23

26-Jan-23

...4...

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  319

JU  0653

07-Jan-23

28-Jan-23

.....6.

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  33C

JU  0653

09-Jan-23

06-Feb-23

12.....

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  320

JU  0653

02-Feb-23

25-Mar-23

.2.4.6.

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  319

JU  0653

13-Feb-23

20-Mar-23

1......

MOSKVA

20:55

BEOGRAD

22:05

JU  320

JU  0654

16-Dec-22

30-Dec-22

....5..

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  320

JU  0654

06-Jan-23

06-Jan-23

....5..

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  319

JU  0654

13-Jan-23

27-Jan-23

....5..

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  33C

JU  0655

17-Dec-22

31-Dec-22

.....6.

MOSKVA

03:40

BEOGRAD

04:50

JU  320

JU  0655

07-Jan-23

07-Jan-23

.....6.

MOSKVA

03:40

BEOGRAD

04:50

JU  319

JU  0655

14-Jan-23

28-Jan-23

.....6.

MOSKVA

03:40

BEOGRAD

04:50

JU  33C

JU  0656

02-Dec-22

24-Mar-23

....5..

BEOGRAD

23:55

MOSKVA

05:05

JU  319

JU  0656

04-Jan-23

04-Jan-23

..3....

BEOGRAD

21:20

MOSKVA

02:30

JU  320

JU  0656

11-Jan-23

22-Mar-23

..3....

BEOGRAD

21:20

MOSKVA

02:30

JU  319

JU  0657

03-Nov-22

29-Dec-22

...4...

MOSKVA

04:10

BEOGRAD

05:20

JU  319

JU  0657

03-Dec-22

25-Mar-23

.....6.

MOSKVA

07:00

BEOGRAD

08:10

JU  319

JU  0657

05-Jan-23

05-Jan-23

...4...

MOSKVA

04:10

BEOGRAD

05:20

JU  320

JU  0657

12-Jan-23

23-Mar-23

...4...

MOSKVA

04:10

BEOGRAD

05:20

JU  319

JU  0658

10-Dec-22

11-Dec-22

.....67

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  319

JU  0658

12-Dec-22

12-Dec-22

1......

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  33C

JU  0658

15-Dec-22

29-Dec-22

...4.6.

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  320

JU  0658

18-Dec-22

25-Dec-22

......7

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  319

JU  0658

26-Dec-22

01-Jan-23

1....67

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  319

JU  0658

02-Jan-23

09-Jan-23

1..4...

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  33C

JU  0658

08-Jan-23

15-Jan-23

...4..7

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  319

JU  0658

14-Jan-23

19-Jan-23

...4.6.

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  320

JU  0658

16-Jan-23

30-Jan-23

1......

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  33C

JU  0658

21-Jan-23

22-Jan-23

.....67

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  319

JU  0658

26-Jan-23

23-Mar-23

...4..7

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  319

JU  0658

28-Jan-23

28-Jan-23

.....6.

BEOGRAD

20:30

MOSKVA

01:40

JU  320

JU  0659

05-Dec-22

12-Dec-22

1.....7

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  319

JU  0659

09-Dec-22

09-Dec-22

....5..

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  32A

JU  0659

13-Dec-22

13-Dec-22

.2.....

MOSKVA

03:40

BEOGRAD

04:50

JU  33C

JU  0659

16-Dec-22

30-Dec-22

....5.7

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  320

JU  0659

19-Dec-22

19-Dec-22

1......

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  319

JU  0659

26-Dec-22

02-Jan-23

1.....7

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  319

JU  0659

27-Dec-22

27-Dec-22

.2.....

MOSKVA

03:40

BEOGRAD

04:50

JU  319

JU  0659

03-Jan-23

31-Jan-23

.2.....

MOSKVA

03:40

BEOGRAD

04:50

JU  33C

JU  0659

06-Jan-23

06-Jan-23

....5..

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  33C

JU  0659

09-Jan-23

13-Jan-23

1...5..

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  319

JU  0659

15-Jan-23

20-Jan-23

....5.7

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  320

JU  0659

16-Jan-23

22-Jan-23

1.....7

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  319

JU  0659

23-Jan-23

24-Mar-23

1...5..

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  319

JU  0659

29-Jan-23

29-Jan-23

......7

MOSKVA

02:50

BEOGRAD

04:00

JU  320

KAZAN (KZN)

Broj leta

Period

Dan u tjednu

Grad polaska

Vrijeme polaska

Grad dolaska

Vrijeme dolaska

Tip aviona

JU  0668

03-Nov-22

23-Mar-23

...4...

BEOGRAD

18:45

KAZAN

00:55

JU  319

JU  0668

05-Nov-22

25-Mar-23

.....6.

BEOGRAD

18:30

KAZAN

00:40

JU  319

JU  0669

04-Nov-22

24-Mar-23

....5..

KAZAN

02:15

BEOGRAD

04:15

JU  319

JU  0669

06-Nov-22

19-Mar-23

......7

KAZAN

02:00

BEOGRAD

04:00

JU  319

ST. PETERSBURG (LED)

Broj leta

Period

Dan u tjednu

Grad polaska

Vrijeme polaska

Grad dolaska

Vrijeme dolaska

Tip aviona

JU  0674

14-Nov-22

26-Dec-22

1......

BEOGRAD

17:00

ST. PETERSBURG

21:55

JU  32A

JU  0674

10-Dec-22

24-Dec-22

.....6.

BEOGRAD

20:00

ST. PETERSBURG

00:55

JU  32A

JU  0674

14-Dec-22

14-Dec-22

..3....

BEOGRAD

23:00

ST. PETERSBURG

03:55

JU  32A

JU  0674

21-Dec-22

22-Mar-23

..3....

BEOGRAD

23:00

ST. PETERSBURG

03:55

JU  319

JU  0674

31-Dec-22

31-Dec-22

.....6.

BEOGRAD

20:00

ST. PETERSBURG

00:55

JU  319

JU  0674

02-Jan-23

02-Jan-23

1......

BEOGRAD

17:00

ST. PETERSBURG

21:55

JU  319

JU  0674

07-Jan-23

07-Jan-23

.....6.

BEOGRAD

20:00

ST. PETERSBURG

00:55

JU  320

JU  0674

09-Jan-23

20-Mar-23

1......

BEOGRAD

17:00

ST. PETERSBURG

21:55

JU  32A

JU  0674

14-Jan-23

25-Mar-23

.....6.

BEOGRAD

20:00

ST. PETERSBURG

00:55

JU  319

JU  0675

14-Nov-22

26-Dec-22

1......

ST. PETERSBURG

22:45

BEOGRAD

23:35

JU  32A

JU  0675

11-Dec-22

25-Dec-22

......7

ST. PETERSBURG

02:30

BEOGRAD

03:20

JU  32A

JU  0675

15-Dec-22

15-Dec-22

...4...

ST. PETERSBURG

04:45

BEOGRAD

05:35

JU  32A

JU  0675

22-Dec-22

23-Mar-23

...4...

ST. PETERSBURG

04:45

BEOGRAD

05:35

JU  319

JU  0675

01-Jan-23

01-Jan-23

......7

ST. PETERSBURG

02:30

BEOGRAD

03:20

JU  319

JU  0675

02-Jan-23

02-Jan-23

1......

ST. PETERSBURG

22:45

BEOGRAD

23:35

JU  319

JU  0675

08-Jan-23

08-Jan-23

......7

ST. PETERSBURG

02:30

BEOGRAD

03:20

JU  320

JU  0675

09-Jan-23

20-Mar-23

1......

ST. PETERSBURG

22:45

BEOGRAD

23:35

JU  32A

JU  0675

15-Jan-23

19-Mar-23

......7

ST. PETERSBURG

02:30

BEOGRAD

03:20

JU  319

SOCHI (AER)

Broj leta

Period

Dan u tjednu

Grad polaska

Vrijeme polaska

Grad dolaska

Vrijeme dolaska

Tip aviona

JU  0678

30-Oct-22

24-Mar-23

....5.7

BEOGRAD

23:35

SOCHI

04:05

JU  319

JU  0679

31-Oct-22

25-Mar-23

1....6.

SOCHI

04:55

BEOGRAD

05:45

JU  319
Za ostale informacije, provjeru raspoloživosti i cijene karata kontaktirajte nas na telefon: 01/48 111 55  ili e-mail: zagreb@atlantis-travel.hr.Objavljeno 20.12.2022.

Najnoviji postovi

Korisni linkovi sa aktualnim informacijama i pravilima ulaska u pojedine zemlje
Putovanja na letovima unutar EU bez maske
Povratak linije Toronto - Zagreb kompanije Air Transat
United Airlines se vraća u Hrvatsku linijom New York - Dubrovnik

Galerija

Najnovija putovanja